ADHD – co to jest?

Definicja (więcej…)

Reklamy

Listopad 28, 2006 at 2:37 pm Dodaj komentarz

OBJAWY

Dla ADHD charakterystyczne jest występowanie trzech grup objawów: zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej impulsywności i nadruchliwości. Zwykle objawy są wyraźnie widoczne już między 5 a 7 rokiem życia. Cechą charakterystyczną ADHD jest występowanie trwałych wzorców zachowania, utrzymujących się przynajmniej przez
6 miesięcy. Objawy można scharakteryzować w następujący sposób:
– zaburzenia koncentracji uwagi (krótki czas skupienia się, brak umiejętności skupienia na jednej rzeczy, łatwe rozpraszanie pod wpływem zewnętrznych bodźców, brak umiejętności długotrwałej pracy nad jednym zadaniem, gubienie
i zapominanie rzeczy);
Spokojna osoba: Pomysł –> STOP — > Decyzja –> Realizacja
Osoba z ADHD: Pomysł —> brak zahamowania –> Realizacja
Kiedy zdrowi ludzie wpadają na jakiś pomysł zastanawiają się, czy warto go realizować,
a następnie, w zależności od wyciągniętych wniosków, wykonują go lub nie. U dziecka
z ADHD, z powodu kłopotów z zahamowaniem reakcji proces ten przebiega odmiennie

– pojawia się pomysł i natychmiast jego realizacja.
– nadmierna impulsywność (częste wtrącanie się do rozmowy, przypadkowe
i nieumyślne niszczenie rzeczy, brak umiejętności zaplanowania swoich działań na przyszłość);
– nadruchliwość (niepokój w obrębie miejsca siedzenia – machanie nogami, rękami, wiercenie się; nadmierna gadatliwość, przymus chodzenia).

Nasilenie tych objawów jest niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju oraz utrudnia funkcjonowanie dziecka w otoczeniu, w co najmniej dwóch środowiskach (np. szkoła, dom). Konsekwencjami nie leczonego ADHD są zazwyczaj:
– wypadki (dzieci z ADHD znacznie częściej niż ich rówieśnicy trafiają do szpitali
z urazem głowy, częściej mają też wypadki rowerowe),
– uzależnienia (potencjalni alkoholicy, narkomani),
– niższe wykształcenie,
– konflikty z prawem,
– wypadki samochodowe.

Listopad 28, 2006 at 2:34 pm Dodaj komentarz

ZACHOWANIE DZIECI Z ADHD

stale wierci się na krześle
– macha rękami i nogami
– raczej biega niż chodzi
– ma kłopoty z pójściem spać
– ma kłopoty z zaśnięciem
– ma koszmary lub lęki nocne
– jest bardzo gadatliwe
– łatwo i często denerwuje się
– biega po całym domu
– psoci w szkole lub w domu
– dokucza innym dzieciom
– nieumyślnie psuje różne rzeczy
– ulega częstym urazom i wypadkom
– na krótko się koncentruje
– łatwo się rozprasza
– źle zapamiętuje szczegóły
– jest mniej poważane od rówieśników
– często gubi lub zapomina rzeczy
– nie znosi zmian
– wtrąca się do rozmowy dorosłych
– nie czeka na swoją kolej

– trudno przewidzieć, co zrobi
– łatwo się zniechęca
– łatwo się denerwuje
– chce natychmiastowej pochwały
– wydaje się, że nie słucha
– nie kończy czynności
– ma kłopoty z przestrzeganiem zasad
– wszystko je rozprasza
– jest nadwrażliwe na dźwięki
– wszystkiego musi dotknąć
– bywa agresywne
– łatwo się potyka
– wpada na różne przedmioty
– nie potrafi się skupić na jednym
– śni na jawie
– nie przepisuje dokładnie z tablicy
– ma kłopoty z planowaniem
– nie kończy rozpoczętych zadań
– nie przewiduje niebezpieczeństw
– stara się przewodzić w grupie
– ma wieczny bałagan wokół siebie

Listopad 28, 2006 at 2:29 pm Dodaj komentarz

ROZPOZNANIE

    Rozpoznanie ADHD jest trudne, ponieważ prawie całkowicie opiera się na obserwacji dziecka. Diagnostyka w kierunku ADHD powinna obejmować:

1. informacje zebrane od rodziców na temat rozwoju dziecka i obecnego jego
zachowania,
2. informacje uzyskane od nauczyciela na temat zachowania dziecka w szkole lub w
przedszkolu,
3. badanie pediatryczne,
4. badanie neurologiczne i EEG,
5. obserwację zachowania dziecka,
6. rozmowę z dzieckiem,
7. ocenę nasilenia problemu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi oraz zachowań problemowych przy pomocy skali kwestionariuszy diagnostycznych,
8. ocenę aktywności ruchowej dziecka,
9. badanie psychologiczne,
10. ocenę ilorazu inteligencji.

Listopad 28, 2006 at 2:24 pm Dodaj komentarz


Kategorie

  • Blogroll

  • Kanały